Feb. 16, 2019

MAX MONROE - The Girl in the Painting (cover)

 

 

 

Love is blind, but fate sees everything

Ljubezen je slepa, toda usoda vidi vse

 

The Girl in the Painting, an all-new standalone romance from New York Times bestselling author Max Monroe, is coming February 28th and we have the brand new cover for you!

The Girl in the Painting, povsem nova samostojna, romantična knjiga New York Times najbolje prodajane pisateljice Max Monroe prihaja 28. Februarja in za vas imamo povsme novo naslovnico.

 

 

Ansel Bray, an artist known around the world for his tragic hiatus from the canvas.

Ansel Bray, a broody, handsome man not known by me, at all.

Long dark hair, blue eyes, and dimpled cheeks. I’ve never met her, but her image is imprinted in my mind. An angel muse who inspires me to paint again.

 

There is something about him. Something that spurs a need to be as close to him as possible. A need to find out why.

There is something about her. Something that draws me in. Something that urges me to find out what her presence means.

 

Why does the girl in his painting look so much like me?

Who is this girl, and why can I see her so vividly?

 

I shouldn’t fall in love with him.

I shouldn’t fall in love at all.

 

But fate plays her hand.

But fate has other plans.

 

The lines of my life will blur.

The needs of my heart will change.

 

What a beautiful mess we’ve made.

 

 

Ansel Bray, umetnik, I je po svetu znan po svoji tragični praznini s platna.

 

Ansel Bray, postaven in čeden moški, ki me ne pozna, sploh.

Dolgi, temni lasje, modre oči in jamica v licih. Nikoli je še nisem srečal, toda njena podoba je vtisnjena v moj spomin. Angelska muza, zaradi katere ponovno slikam.

 

Nekaj je na njem. Nekaj, kar povroča to potrebo, da bi mu bila čim bližje. Ugotoviti moram zakaj.

Nekaj je na njej. Nekaj, kar me privlači. Nekaj, kar me priganja, da izvem, kaj pomeni njena prisotnost.

 

Zakaj mi je dekle na sliki tako podobno?

Kdo je to dekle in zakaj se spominjam tako živo?

 

Ne bi se smela zaljubiti vanj.

Sploh se ne bi smel zaljubiti

 

Toda usoda igra po svoje.

Toda usoda ima drugačne načrte.

 

Linije mojega življenja se bodo zbrisale.

Želje mojega srca se bodo spremenile.

 

Kakšen čudovit nered sva ustvarila.

 

 

Add to GoodReads: http://bit.ly/2HSvZS8

Cover Designer (naslovnico oblikoval): Peter Alderweireld

 

 

 

 

About Max Monroe (o Max Monroe):

A secret duo of romance authors team up under the New York Times and USA Today Bestselling pseudonym Max Monroe to bring you sexy, laugh-out-loud reads.

Max Monroe is the New York Times and USA Today Bestselling author of more than ten contemporary romance titles. Favorite writing partners and long time friends, Max and Monroe strive to live and write all the fun, sexy swoon so often missing from their Facebook newsfeed. Sarcastic by nature, their two writing souls feel like they’ve found their other half. This is their most favorite adventure thus far.

 

Skriti duet dveh avtoric romanc, ki sta se združili pod New York Times in USA Today najbolje prodajane avtorice z psevdonimom Max Monroe, da vam dostavita seksi in smešne zgodbe.

Max Monroe je New York Times in USA Today najbolje prodajana avtorica več kot desetih sodobnih romanc. Najboljši pisateljski partnerici in dolgoročni prijateljici, Max in Monroe se trudita živeti in pisati zabavno, seksi in včasih je to razvidno iz njunih Facebook novic. Sarkastični po naravi, ti dve pisateljski duši čutita, da sta našli svojo drugo polovico. To je njuna najboljša pustolovščina do sedaj.

 

 

Connect with Max Monroe:  

Website: https://www.authormaxmonroe.com/

BookBub: https://www.bookbub.com/authors/max-monroe

Amazon: https://amzn.to/2ReoxkK

Facebook: https://www.facebook.com/authormaxmonroe/

Instagram: https://www.instagram.com/authormaxmonroe/

Stay up to date with Max Monroe by joining their mailing list today: https://www.authormaxmonroe.com/newsletter