Podpora/Support

Feb. 16, 2019

 

 

The end is near...

The Dissolution of Unrequited by Len Webster arrives March 6th!

 

Konec je blizu…

The Dissolution of Unrequited pisateljice Len Webster prihaja 6. Marca!

 

 

ADD IT TO YOUR TBR → http://bit.ly/2B1QXrK

AND FOLLOW LEN FOR UPDATES → http://bit.ly/2hmiDkd

 

 

BLURB (OPIS):

 

Atomic number: 102

Number of chemical element: Nobelium

Symbol: No

Every concept has a state of dissolution ... even between best friends.

 

The theory: To find herself and pursue her dreams of completing her Ph.D.

The solution: Walk away from the love that hurt her the most, and put herself first.

The results: A life changing choice between her heart and her future.

The dissolution: ... of unrequited as AJ and Evan know it.

 

Atomsko število: 102

Številoo kemijskih elementov: Nobelium

Simbol: No

Vsak concept ima stanje razpadanja … tudi mad najboljšima prijateljema.

 

Teorija: Najti samo sebe in slediti svojim sanjam ali dokončati njen doktorat iz znanosti.

Rešitev: Odkorakati stran od ljubezni, ki jo je najbolj prizadela in postaviti sebe na prvo mesto.

Rezultati: Življenjska odločitev med njenim srcem in prihodnostjo.

Razpad: …. Neuslišani, kot ga poznata AJ in Evan.

 

 

About Len (o Len)

Len Webster is a romance-loving Melburnian with dreams of finding her version of ‘The One.’ But until that moment happens, she writes. Having just graduated with her BBusCom from Monash University, Len is now busy writing her next romance about how a boy met a girl, and how they fell completely and hopelessly in love.

She is also not a certified explorer, but she’s working on it.

 

Len Webster  je ljubiteljica romanc iz Melburna z sanjami, da nekoč najde 'TISTEGA PRAVEGA'. Toda dokler se ta trenutek ne zgodi, piše. Ravno je diplomirala iz BBusCom na Monash univerzy. Les je sedaj zaposlena s pisanjem njene naslednje romance o fantu, ki spozna dekle in kako se popolnoma in brezupno zaljubita.

Ni še potrjena raziskovalka, vendar dela na tem.

 

 

Follow Len Everywhere!

BookBub: https://www.bookbub.com/authors/len-webster

Facebook: https://www.facebook.com/lennwebster

Goodreads: https://www.goodreads.com/lennwebster

Instagram: https://www.instagram.com/lennwebster

Snapchat: https://www.snapchat.com/add/lennwebster

Twitter: https://twitter.com/lennwebster

Website: https://www.lenwebster.com

 

 

 

 

 

Feb. 14, 2019

 

☆☆☆HOT COVER ALERT☆☆☆

 

The Smart Jocks are back...

Coming March 14th: The Fadeaway by Rebecca Jenshak!

Just try to keep your cool checking out this super hot cover!

 

 

Cover Design (oblikovalka naslovnice): Jena Brignola

Photography (fotografija): Wander Aguiar

Model: Arya

 

ADD THE FADEAWAY TO YOUR TBR → http://bit.ly/2RS0dEl

FOLLOW REBECCA FOR ALERTS → http://bit.ly/2TK3FCO

 

 

BLURB (OPIS):

This college jock is a total player. He’s used to getting who and what he wants. Until her...

Katrina

The hottest guy on campus won’t stop asking me out. I know that sounds like a good problem to have, but this guy… this guy has no idea how complicated my life is trying to juggle being a single mom and college student.

Every Thursday, he shows up at the café where I work. His cheesy pickup lines and arrogance should have me completely annoyed. I’m not. I can’t say yes, but Thursday is my favorite day of the week.

Joel

The hottest girl on campus won’t go out with me. I know, I know, that sounds presumptuous, but this girl… this girl has gotten under my skin, and I can’t seem to walk away.

Every Thursday, I show up at the café where she works. She’s fed me every excuse in the book. I should give up and bang one of the many girls blowing up my phone. I’m not. Even when she says no, Thursday is my favorite day of the week.

 

Ta študentski športnik je totalni ‘igralec’- Navajen je dobiti kogarkoli in karkoli si želi. Do nje…

Katrina

Najleši fant v kampusu me ne neha vabiti ven. Vem, da to zveni, kot en dober problem, ki ga lahko imaš, toda ta fant… ta fant ne ve, kako težko je moje življenje, ko žongliram med biti samska mamica in študentka.

Vsak četrtek pride v kavarno v kateri delam. Njegove izrabljene izjave in domišljavost bi me morala odpijati. Pa me ne. Ne morem reči ja, toda četrtek je moj najljubši dan v tednu.

Joel

Najbolj vroča punca v kampusu ne želi ven z mano. Saj vem, saj vem, to zveni domišljavo, toda ta punca…ta punca mi je zlezla pod kožo in zgleda, da ne morem kar odkorakati proč od nje.

Vsak četrtek, se prikažem v kavarni v kateri dela. Servirala me je z vsakim izgovorom iz knjige. Moral bi odnehati in si vzeti eno od deklet, ki mi neprestano pišejo. Pa ne bom. Četudi mi govori ne, je četrtek moj najljubši dan v tednu.

 

 

About Rebecca (O Rebecci) 

Rebecca Jenshak is a self-proclaimed margarita addict, college basketball fanatic, and lover of the Hallmark channel. A Midwest native transplanted to the desert, she likes being outdoors (drinking on patios) and singing (in the shower) when she isn’t writing books about hot guys and the girls who love them.

 

Rebecca Jenshak je samoozvana odvisnica od margarit, nora na študenstko košarko in ljubiteljica kanala Hallmark. Iz  srednjeg-zahoda se je preselila v puščavo, ko ne piše knjig o vročih fantih in puncah, ki se zaljubijo vanj, je rada zunaj (pije na terasi) in poje (pod tušem).

 

Find Rebecca Online!

Amazonhttps://amzn.to/2WQJ6GR

BookBubhttp://bit.ly/2TK3FCO

Facebookhttp://bit.ly/2SLAnX6

Goodreadshttp://bit.ly/2N1DQve

Instagramhttp://bit.ly/2N4XTJC

Twitterhttp://bit.ly/2teVItN

Website http://www.rebeccajenshak.com

 

 

Feb. 13, 2019

 

What happens when the lights go out? 

BLACKOUT IS COMING ON APRIL 2nd!

 

Kaj se zgodi, ko ugasnejo luči?

BLACKOUT PRIHAJA 2. APRILA!

 

Want more info? (Želite več informacij?) Stay tuned to the Private Party Book Club! 

JOIN THE GROUP (PRIDRUŽITE SE SKUPINI): https://www.facebook.com/groups/PrivatePartyBookClub/

SIGN UP for the newsletter (VPIŠITE SE za prejemanje e-pošte)www.privatepartybookclub.com/newsletter

 

#BlackoutIsComing #LightsOut

 

BLOGGERS SIGN UP HERE (blogerji vpišite se tukaj): https://goo.gl/forms/d8lU9Y9X411sydIG2

 

Feb. 12, 2019

 

 

★★★SURPRISE COVER REVEAL★★★

 

Title (naslov):  Denying Love

Series (serija):  South Coast brothers #7

Author (pisateljica): Kacey Hamford

Release Date (izid): March 1st

 

 

★★★Pre-Order for 99c★★★

  http://hyperurl.co/qhv6h9

 

 

★★★Synopsis (Povzetek)★★★

Eden's life hasn't been a walk in the park, with no family to speak of and a disabled son things are tough. When the Crusaders rally around her and make her feel like family, falling for the one guy who can't seem to stick to one woman is probably not the best idea.

Tat has never denied himself anything. He has what he wants when he wants and that doesn't include commitment. When Eden waltzes into his life, she makes it clear she wants more than he is willing to give and won't settle for anything less. Will he stop denying his true feelings and give Eden what she truly wants?

Will Tat accept his fate or will he keep Denying Love?

 

Edino življenje ni bilo lahko, brez družine, ki bi ji bila v oporo in s sinom s posebnimi potrebami, stvari niso lahke. Ko se Crusaersi zberejo okrog nje in jo sprejmenjo v svojo družino, zaljubiti se v edinega moškega, ki zgleda, da ne obdrži ženske predolgo, verjetno ni preveč dobra ideja.

Tat si nikoli ni zanikal ničesar. Ima, kar si želi, ko si želi in to ne vključuje obveze. Ko v njegovo življenje vstopi Eden, mu da vedeti, da si želi več, kot je on pripravljen dati in se ne bo zadovoljila z manj. Bo nehal zanikati svoja prava čustva in dal Eden, kar si resnično želi?

Bo Tat sprejel njegovo usodo ali bo še naprej Zanikal Ljubezen?

 

★★★Excerpt (Odlomek)★★★

“Red!” Tat’s voice boomed as he continued to follow me. 

“Don’t call me that!” I fumed as I spun around to face him. 

“Well, you didn’t mind last night.” He smirked at me. 

“Yet another mistake I made.” I sighed. How did I get myself into this situation?

“What’s that supposed to me?” He reached out for me and I sidestepped him so he couldn’t touch me. 

“I can’t do this anymore, Tat. You’re only interested in getting me into bed along with any other girls. I deserve more, I deserve better.” I didn’t look away from him, I needed to be strong. Would he step up and claim me? Actually, accept that he wanted me and stopped denying his feelings?

 

#KaceyHamford #DenyingLoveCoverReveal #SouthCoastBrothersSeries #ComingSoon

#BookwormPromotions

 

Feb. 9, 2019

Title (naslov): Beautifully Restored

Author (pisateljica): Trisha Madley

Genre (žanr): Contemporary/Forbidden Romance (sodobna/prepovedana romanca)

Release Date (izid): March 19, 2019

Cover credit (zasluga za naslovnico): Flirtation Designs

Goodreads: https://www.goodreads.com/book/show/43682582-beautifully-restored

 

Blurb (Opis):

Emerson Dawson hates her life - more specifically - her marriage. Her husband, David, believes she’s the reason for his bad fortune. Because of her guilt, she accepts a punishment for his destructiveness, but gains an experience she never knew she needed - Babysitting a million-dollar car, along with the one-and-only mechanic who can fix it; Donovan Bradley.

Donovan’s not what she expects. Beneath his rough exterior and bad boy ways, she finds a kind hearted man, full of compassion and passion, and a protectiveness she’s never felt. But above all, he’s sparked a fire within her that’s only begun to ignite.

Will their love survive the ride or will fate cause them to crash and burn?

 

Emerson Dawson sovraži svoje življenje – bolj podrobno – njen zakon. Njen mož, David, verjame, da je ona razlog z anjegovo slabo prihodnost. Zaradi njene krivde, sprejme kazen za njegovo distruktivnost, toda dobi izkušnjo, za katero sploh ni vedela, da jo potrebuje – varovanje miljon dolarjev vrednega avta, skupaj z enim in edinim mehanikom, ki ga lahko popravi; Donovan Bradley.

Donovan ni tisto, kar pričakuje. Pod njegovim grobim videzom in slabimi manirami, najde prijaznega, srčnega moškega, polnega sočutja in strasti in zaščitništva, ki ga prej nisem čutila. Toda polek vsega tega, je prižhal ogenj v njen, ki je začel samo še bolj plamteti.

Bo njuna ljubezen preživela divjo vožnjo ali jima jo bo usoda zagodla?

 

Book Trailer:

Direct link: https://youtu.be/5GgRYvGwnT4

 

Excerpt:

“You’re right.” These are not my kind of people. I won't fit in their world. I'm here to make sure they do their job and to get home to my husband. I add to prove my point, “I also would like to get some sleep. Do you think you can tell your friends to turn down the music? Or maybe stop the pounding?”

He smirks, shaking his head. “Nope, I’ve got work to do, Mrs. Dawson. And I work to music.”

His body moves close to mine, making my heart rate pick up a few beats, his hand reaches up to my face and my heart stops all together. He swipes a rough finger across the tip of my nose.

“You got something on your face.” Heat creeps up my cheeks, as I realize what I must look like. I forgot to remove my face cream.

He laughs, wipes his finger on my silk covered shoulder, turns to open the door. “When you pull the stick out of your ass, you can hang out with us.” He winks, closing the door behind him.

Fuming, I pound to the door and lock it behind him.

 

Author Bio (o pisateljici)

I live in a small town in Pennsylvania with my husband, two amazing daughters and two dogs, an unlikely pair: a black Lab and Maltese. I spend my time writing, editing, reading and graphic designing. Visit me at www.trishamadley.com

 

Živim v majhnem mestu v Pennsylvaniji s svojim možem, dvema čudovitima hčerkama in dvema psoma, nenavadnim parom: črni labradorec in maltežan. Svoj čas preživim s pisanjem, urejanjem besedila in grafičnim oblikovanjem. Obiščite me na moji spletni strani: www.trishamadley.com

 

Social Media Links (povezave):

Website

Facebook

Twitter

Instagram

Goodreads

Pinterest